A SCHRÉDER WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1. Előszó
 

1.1. Az alábbi használati feltételek (a továbbiakban „feltételek”) a Schréder S.A. által kerültek kibocsátásra. A Schréder S.A. a belga törvények alapján került bejegyzésre, saját és társvállalatai1 (a továbbiakban „Schréder”) székhelyének bejegyzett címe Belgium, 1190 Brüsszel, Rue du Lusambo 67. A feltételek vonatkoznak erre a weboldalra, valamint az összes olyan weboldalra, ami a Schréder tulajdonában áll, vagy jogosult a használatára.

1.2. A feltételek csak az Ön személyes felhasználására vonatkoznak, ezért azt javasoljuk, hogy azokat FIGYELMESEN OLVASSA EL, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A WEBOLDALT. A feltételek a Schréder adatvédelmi szabályzata és a Schréder Süti (cookie) politikájával együtt értelmezendők, amelyek leírják, hogy a Schréder hogyan használja a sütiket, valamint, hogy miként gyűjti és dolgozza fel személyes adatait, amikor a weboldalt használja.
 
1.3. A weboldal használatával Ön elfogadja a feltételeket, függetlenül attól, hogy vásárol-e valamilyen terméket vagy szolgáltatást a Schrédertől. Ha vásárol terméket vagy szolgáltatást, további feltételek alkalmazandók.
 
1.4. Eltérő rendelkezés hiányában ezek a feltételek nem tekintendők ajánlatnak vagy ösztönzésnek jogilag kötelező érvényű szerződés megkötésére vonatkozóan, és nem képezik részét a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó használati feltételeknek.
 
1.5. A Schréder fenntartja a feltételek megváltoztatásának jogát saját belátása szerint, a változtatások weboldalon történő közzétételével. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a feltételeket. A módosított feltételek a weboldalon történő közzétételkor lépnek hatályba. A Schréder továbbá fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint, értesítés nélkül, bármikor felfüggessze vagy megszüntesse a weboldalon kínált szolgáltatásokat, vagy magát a weboldalt.

2. Engedélyek és feltételek
 

2.1. A Schréder engedélyezi az Ön számára a weboldal személyes, korlátozott, díjmentes használatát, amely jog nem kizárólagos, nem átruházható, és nem továbbadható.

2.2. Az engedély feltételeként Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • A weboldalon található összes szöveg, grafikai elem, felhasználói felület, fénykép, védjegy, logó, szerzői joggal védett tartalom, számítógépes kód, és minden egyéb szellemi tulajdon (röviden „tartalom”) a Schréder tulajdonát képezi, vagy jogosult annak használatára;
   
 • A feltételekben megjelenő eltérő rendelkezés hiányában a weboldal elemei – beleértve a termékek listáját, leírásokat és árlistákat – nem másolhatók, nem módosíthatók, nem tárolhatók és nem tehetők közzé más felületeken semmilyen formában, sem kereskedelmi, sem egyéb célból a Schréder előzetes írásos beleegyezése nélkül.

2.3. A Schréder minden olyan egyéb jogot fenntart, amelyre a feltételek nem térnek ki.

3. Felhasználási magatartás
 

3.1. A Schréder adatvédelmi szabályzata által védett személyes adatok2 kivételével a weboldalon keresztül küldött adatok nem tekintendők bizalmasnak.

3.2. Ön felhasználhatja a Schréder termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információkat, amelyeket a Schréder tett közzé a weboldalon, amennyiben (1) nem távolítja el a dokumentumokhoz tartozó tulajdonjogi nyilatkozatokat, (2) az információt csak személyes, nem üzleti célú felhasználásra szánja, és azt nem másolja vagy teszi közzé más számítógépek számára, nem közvetíti semmilyen médiumon keresztül, (3) nem módosítja az információt semmilyen formában, és (4) semmilyen további nyilatkozatot nem tesz, illetve nem vállal garanciát az ilyen információkra vonatkozóan.

3.3. Beleegyezik abba, hogy a felhasználás során nem tesz semmi olyat, ami indokolatlanul és aránytalanul nagy terhet ró a weboldal infrastruktúrájára, a Schréder rendszereire, hálózataira, vagy bármely hálózatra, ami a weboldalhoz kapcsolódik.

3.4. Nem tehet közzé és nem továbbíthat a weboldalra vagy a weboldalról olyan anyagot, amely:

 • fenyegető, sértő, rágalmazó, botrányos, obszcén vagy pornográf, hergelésre vagy gyűlöletkeltésre alkalmas, diszkriminatív, káromkodó, bizalmas adatokat tartalmaz, személyiségi jogot sért, vagy más módon nem megfelelő; és/vagy
   
 • nem jogosult annak felhasználására; és/vagy
   
 • törvénysértő magatartásra ösztönöz, polgári- vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után; és/vagy
   
 • kárt okozhat a Schréder rendszereiben, fennakadást okozhat a weboldal megfelelő működésében, a weboldalon történő bármilyen tranzakció megvalósulásában, vagy a weboldal más személyek által történő felhasználásában.

4. Más oldalról származó és más oldalakra mutató linkek

 

4.1. Amennyiben ez a weboldal más, független, harmadik fél által működtetett weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek a kényelem, és az általános érdeklődés kielégítése érdekében érdekében kerültek kihelyezésre. A Schréder nem ellenőrzi a harmadik fél által működtetett weboldalakat, nem felelős azok tartalmáért, és nem vonatkozik rájuk a Schréder adatvédelmi szabályzata.

4.2. Elhelyezhet máshol jelen weboldalra mutató linket, amennyiben:

 • nem használ fel, nem módosít, és nem távolít el semmilyen szellemi tulajdont; és/vagy
   
 • csak olyan weboldalakon helyez el linket, amelyek használatára jogosult; és/vagy
   
 • nem állítja vagy sugallja, hogy a Schréder a sajátjain kívül bármilyen egyéb termékeket vagy szolgáltatásokat támogat; és/vagy
   
 • nem másolja le a weboldal egyetlen oldalát sem; és/vagy
   
 • nem állít valótlanságot a Schréder és az Ön kapcsolatára vonatkozóan; és/vagy
   
 • az Ön weboldala nem tartalmaz zavaró, sértő vagy ellentmondásos tartalmakat, nem sérti senki jogait, és megfelel a hatályos jogszabályoknak.

5. Feltételek megszegése
 

5.1. Amennyiben Ön nem felel meg a feltételeknek, a Schréder felfüggesztheti vagy megszűntetheti hozzáférését a weboldalhoz, és jogi lépéseket is tehet Ön ellen.

5.2. Beleegyezik abba, hogy kártalanítja a Schrédert, annak igazgatóit, részvényeseit, munkavállalóit, ügynökeit és partnereit, amennyiben a feltételek Ön által történő megszegése miatt azok bármilyen veszteséget vagy kárt szenvednek el.

5.3. A Schréder fenntartja a jogot, hogy bármikor felfedjen bármilyen információt, ha ezzel felelhet meg a hatályos törvényeknek vagy szabályozásoknak, illetve, ha jogi procedúra miatt vagy kormányzati kérésre válik szükségessé. A személyes adatok felfedésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Schréder adatvédelmi szabályzatát.

6. A felelősség korlátozása és a jótállás elutasítása

 

6.1. A SCHRÉDER NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA BÁRMILYEN KONKRÉT EREDMÉNYT HOZ, VAGY, HOGY A WEBOLDAL TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI HIBAMENTESEK, ILLETVE, HOGY AZ ESETLEGES HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. AZ OLDAL ÉS ANNAK TARTALMA OLYAN, AMILYEN. AZ OLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK. A SCHRÉDER SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN ÖNNEL KAPCSOLATBA KERÜLŐ HARMADIK FELEK CSELEKEDETEIBŐL VAGY MULASZTÁSAIBÓL ADÓDÓ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT. A SCHRÉDER NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT, IDEÉRTVE A PONTOSSÁGRA, A JOGSÉRTÉS ELMULASZTÁSÁRA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.

6.2. HA TÖRVÉNY NEM RENDELKEZIK MÁSKÉNT, A SCHRÉDER NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELVESZETT PROFITOT, MÉG AKKOR SEM, HA A SCHRÉDERT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

7. Egyéb
 

Ha egy vagy több feltétel érvénytelennek, jogellenesnek vagy betarthatatlannak bizonyul (részben vagy egészben), a többi feltételt ez nem érinti, és azok továbbra is érvényesek maradnak, mintha az érvénytelen, jogellenes vagy betarthatatlan feltétel(ek) soha nem is léteztek volna. Ebben az esetben a felek módosítják az érvénytelen, jogellenes vagy betarthatatlan feltétel(eke)t, vagy olyan új feltételekben állapodnak meg, amelyek megfelelnek az eredeti feltételek céljának, amennyire csak lehetséges.

8. Alkalmazandó jog
 

A feltételek Belgium jogi kontextusában értelmezendők és szabályozandók. A feltételekkel kapcsolatos viták rendezése a brüsszeli bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

Kiadás dátuma: 2019. október 15.

1„Társvállalat” alatt olyan vállalatokat értünk, amelyek a nevezett vállalatot időről időre ellenőrzik, vagy amelyek a nevezett vállalat ellenőrzése alatt állnak, esetleg közös ellenőrzés alatt állnak. Ellenőrzés alatt a vállalatban érvényesíthető szavazati jogok legalább felének a birtoklását értjük, vagy a vállalat menedzsmentjének és politikájának bármilyen módon történő irányítására való képességet..
2 A „személyes adat” és a „feldolgozás” szavak ugyanazzal a jelentéstartalommal bírnak, mint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”).