Együtt az Embereinkért

Schréder's Together for our People straegty is axed around the UN SDGs 4, 5, 8 and 16

A Schrédernél elkötelezettek vagyunk a sokszínű, befogadó és igazságos kultúra előmozdítása, valamint a beszállítókkal való stabil és megbízható, közös értékeken alapuló kapcsolat kialakítása mellett. Alapelveinket a 2022-ben felülvizsgált és kibővített Magatartási Kódexünkkel érvényesítjük. 

Az Együtt az Embereinkért stratégia 2 fő tengelyre épül – Sokszínűség, egyenlőség és befogadás, valamint Fenntartható beszerzés és emberi jogok – azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a 4-es,5-ös, 8-as és 16-os számú FFC-k megvalósulásához.

 

Sokszínűség, egyenlőség és befogadás 

A Schrédernél elkötelezettek vagyunk a sokszínű, befogadó és igazságos kultúra előmozdítása mellett. Célunk, hogy a lehető legigazságosabb módon egyenlő esélyeket biztosítsunk alkalmazottjaink számára, karrierjük minden fázisában.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Inês Nascimento
HR Vezérigazgató
In 2020, 27% of Schréder employees were female

Az alkalmazottak sokszínűsége minden formában (képességek, tapasztalat, életkor, nem, kultúra…) a megújulás, az innováció és a kreativitás forrása. Az igazságosabb és méltányosabb munkahely megteremtésére irányuló törekvéseink részeként a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás elősegítése érdekében írt kiáltványunkban célzott intézkedéseket határoztunk meg.

Az ENSZ céljaival összhangban úgy döntöttünk, hogy először a nemek sokszínűségére és egyenlőségére fókuszálunk, mivel ez egy máig fennálló probléma, mely a társadalom egészét érinti. A Schréder alkalmazottjainak 27%-a nő, és csak 13%-uk van vezető pozícióban. Ez az arány kisebb, mint 2020-ban, amikor elindítottuk a stratégiánkat. Ezért döntöttünk úgy, hogy további lépéseket teszünk, és azt tűztük ki célként, hogy 2025-ig az új alkalmazottaknak legalább 40%-a legyen nő, sokszínűbbé téve a munkavállalók körét. 2030-ig szeretnénk a vezető pozícióban lévő nők arányát 20%-ra növelni.
 

Blank

2025-ös cél

2030-as törekvés

40% women in mangerial positions by 2030
a nők aránya az új pozíciókbana nők aránya vezető pozíciókban

 

Fenntartható beszerzés és emberi jogok 

Aktív szerepet vállalunk a közösségekben, amelyekben tevékenykedünk, etikus üzleti gyakorlatok mellett. Ugyanezt várjuk el beszállítóinktól is.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Jogi igazgató
Blank space

Célunk az emberi jogok közvetlen és közvetett védelme a Schréder leányvállalatai és az azokhoz tartozó ellátási láncok biztonságának, és az ott dolgozók tisztességes, méltó bánásmódjának garantálásával. 2020-ban elfogadtuk a Felelősségteljes Üzleti Szövetség (RBA) Magatartási Kódexét az emberi jogokra vonatkozó iránymutatásként, és beszállítóinktól is megköveteltük a szabványok elfogadását és az azoknak való megfelelést. 2022 végéig az ellátási láncunkat képező beszállítók 97%-a erősítette meg az RBA Kódexnek vagy hasonló szabványoknak való megfelelését.

2022 végén adtuk ki a Schréder Beszállítói Magatartási Kódexét. Ebben meghatározzuk a társadalmi és környezetvédelmi elvárásokat minden Schréder beszállítóval szemben. 

Kidolgoztunk egy fenntarthatósági kockázatértékelési módszertant is, amely leírja azt az átvilágítási folyamatot, amelyet a beszállítóinknak az elvárt fenntarthatósági normák tekintetében történő értékelésére alkalmazunk. Ez az átvilágítási folyamat célzott auditokat is tartalmaz majd annak biztosítása érdekében, hogy a fenntarthatósági követelmények megfelelően teljesüljenek. Célunk e kockázatértékelési módszertan fokozatos bevezetése, hogy 2030-ra a Csoport összes beszállítóját értékeljük mind az emberi jogi, mind a környezetvédelmi normáink alapján.

 
Blank space

2022 es célok

2022 es eredmények

Törekvés 2030-ig

97% of Schréder suppliers adher to RBA standard

az ellátási lánc 80%-a megfelel 
az RBA szabványainak
az ellátási lánc 80%-a megfelel 
az RBA szabványainak
a beszállítók 100%-a kiértékelésre kerül 
a fenntartható beszerzés szempontjából
   

 

 

  az emberi jogi normák sérülésének 
aránya az értékláncunkban
Schréder offers training programmes for all employees to develop their skill sets

Képzés és oktatás

Munkatársaink fejlődésének és növekedésének támogatása érdekében a Schréder számos külső és belső képzési lehetőséget biztosít. Ezeket a programokat a különböző egyének, csoportok és részlegek egyedi igényeihez alakították, legyen szó nyelvtanulásról, IT ismeretekről vagy targoncavezetésről. 

2022-ben körülbelül 1.169 képzés zajlott le 27 országban, témakörök széles skáláját lefedve. 

2022-ben elindítottuk a GoodHabitz online tanulási platformot is, amely tanfolyamok és képzési programok széles skáláját kínálja az egyének és a szervezetek számára munkatársaink fejlődésének támogatása érdekében. Célunk, hogy az arra jogosult munkatársaink 90%-a számára nyújtsunk képzéseket különféle területeken, mint menedzsment és vezetés, személyes fejlődés, kommunikáció és egyéb területek.