SCHRÉDER ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 1. CÉL ÉS HATÁLY

 

A Schrédernél (a továbbiakban „Schréder”, „mi”, „minket”) elkötelezettek vagyunk adatai védelme iránt, és értékként tekintünk kapcsolatainkra üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel és mindenki mással, aki érdeklődik tevékenységünk iránt.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban „nyilatkozat”) ismerteti, hogy milyen jellegű információkat és személyes adatokat (a továbbiakban „információ” vagy „személyes adat”) gyűjtünk üzleti partnereinkről, ügyfeleinkről, illetve a weboldal és az ügyfélportál látogatóiról, azokat miként használjuk vagy dolgozzuk fel, kinek adhatjuk ki, illetve az adataihoz fűződő jogait is megismerheti a nyilatkozatból.

 

Az átláthatóság érdekében azok a kiemelt fogalmak, amelyek nincsenek definiálva a nyilatkozat szövegében, alább, az 5. szakaszban kerülnek definiálásra.

 

 1. KI FELELŐS AZ ÖN ADATAIÉRT?

 

A Schréder SA egy nemzetközi vállalat, amely leányvállalatain keresztül működik, székhelye pedig Belgiumban található, a 1190 Brüsszel, Rue de Lusambo 67 cím alatt. Az esettől függően a Schréder SA vagy annak bármely leányvállalata lesz felelős az önről gyűjtött adatokért, ők tekintendők adatkezelőnek.

 

Bizonyos esetekben, például határokon átnyúló ügyekben a Schréder SA és leányvállalatai közösen felelnek az Ön adataiért, és a szükséges mértékben együttműködnek a hatályos törvényekből fakadó kötelezettségeik teljesítése érdekében.

 

 1. ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

 

A Schréder olyan adatokat gyűjt, amelyeket vagy ön adott meg önként, vagy a lentebb ismertetett módokon tesz szert rájuk, automatizált folyamatok eredményeként.

 

Az üzleti partnereinkről és ügyfeleinkről gyűjtött, termékeink és szolgáltatásaink szállításával kapcsolatos információk elsősorban vállalati adatok és üzleti információk.

 

 1. Ön által megadott adatok - Ha ön úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk az adatait, akkor lehet, hogy nem fogjuk tudni átadni önnek termékeinket és szolgáltatásainkat. A weboldal tartalmának nagyrészét így is megtekintheti, de elképzelhető, hogy bizonyos funkciókhoz, ajánlatokhoz és szolgáltatásokhoz nem fog hozzáférni, illetve nem tudjuk regisztrálni önt, és nem tudunk hozzáférést adni önnek az ügyfélportálhoz.

 

Az alábbi adatokat kérhetjük öntől, amelyeket önkéntes alapon adhat meg:

 • Családnév és utónév
 • E-mail cím
 • Üzleti levelezési cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Cégnév
 • Beosztás
 • Ügyfélportálunkhoz belépési adatok (felhasználónév és jelszó)
 • Bankszámla adatok és fizetéshez szükséges pénzügyi információk

 

 1. Automatikusan begyűjtésre kerülő adatok – A Schréder automatikusan is gyűjt bizonyos adatokat, amikor ön meglátogatja weboldalainkat és ügyfélportálunkat, például:

 

 • IP címek és tartománynevek
 • Böngésző és platform típusa
 • A weboldalainkon felkeresett oldalak előzményei
 • Beleegyezése esetén az ön tartózkodási helye, amikor az ügyfélportálra látogat
 • Nyelvi beállításai és a sütikkel kapcsolatos beállítások

 

 1. Regisztrált ügyfeleinkről gyűjtött adatok – Ha ön feliratkozott hírlevelünkre, akkor a Schréder felhasználási adatokat is fog gyűjteni, például, hogy ki nyitotta meg az általunk küldött leveleket, és ki kattintott rá a hivatkozásokra. Ön bármikor kiléphet ebből a folyamatból, és leiratkozhat hírlevelünkről, ha követi a hírlevelekben megtalálható leiratkozási folyamatot.

 

További információért a weboldalainkon és az ügyfélportálon használt sütikkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a weboldalaink és az ügyfélportál alján elérhető Süti Értesítőt.

 

 1. A BEGYŰJTÖTT ADATOK FELHSAZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

 

 1. Az adatfeldolgozás céljai – Az alábbi célokra használjuk fel az összegyűjtött adatokat:

 

 • Weboldalaink adminisztrációja
 • Kommunikáció önnel, válasz küldése az ön által a kapcsolat aloldalon keresztül feltett kérdésekre
 • E-mail kampányaink teljesítményének mérése, ajánlataink fejlesztése
 • Szerződések előkészítése, megkötése és teljesítése önnel
 • Hitelgyűjtés és elszámolás
 • Értékesítési rendelés és ügyfélkapcsolat-kezelés
 • Saját belátásunk szerint kommunikáció a nyilatkozatot érintő változásokról
 • Az ön által igényelt információk elküldése, ha feliratkozott hírlevelünkre
 • Termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése
 • Weboldalaink és ügyfélportálunk tartalmának testre szabása, ezáltal jobb felhasználói élmény biztosítása önnek
 • Trendek és statisztikák elemzése
 • Az ön által regisztrált online fiók regisztrálása és kezelése

 

 1. A feldolgozás jogi alapjai – A Schréder különböző jogalapokra hivatkozva dolgozhatja fel az ön adatait, például:

 

 • Önnel való szerződés előkészítése és megkötése; és/vagy
 • Jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; és/vagy
 • Jogi vagy törvényi kötelezettségeink betartásához szükséges, például a pénzmosás és a csalások megelőzését szolgáló rendeletekkel kapcsolatban; és/vagy
 • Ön hozzájárult, esettől függően; és/vagy
 • A fentebb vázolt jogos érdekünkben áll.

 

 1. Amennyiben ön harmadik félhez kapcsolódó adatokat szolgáltat nekünk, kijelenti, hogy rendelkezik az ehhez szükséges jogalappal (harmadik fél beleegyezése, vagy az esettől függően egyéb jogalap), és hogy a jelen nyilatkozatban szereplő információkat elérhetővé tette a harmadik fél számára is.

 

 1. HOGYAN OSZTHATJUK MEG A BEGYŰJTÖTT ADATOKAT?

Nem osztjuk meg, adjuk el vagy adjuk bérbe az ön adatait harmadik félnek (a lent vázolt eseteken kívül) az ön beleegyezése nélkül.

 

Csak a következő módokon oszthatunk meg információt:

 1. Leányvállalatok: A Schréder SA cégcsoporton belül megoszthatjuk az információkat.

 

 1. Bűnüldözési célok: Kormányzati hatóságok kérésére (pl. bűnüldöző szervek, bíróságok és/vagy szabályozó hatóságok) kiadjuk az adatokat annak érdekében, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségünknek. Akkor is kiadunk adatokat, ha az a jogaink érvényesítéséhez, vagy jogi követelés védelméhez szükséges.

 

 1. Szolgáltatóink, ügynökeink és disztribútoraink („szolgáltatók”) mint harmadik fél: Információkat osztunk meg szolgáltatóinkkal, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, vagy a mi nevünkben. Ezeket a szolgáltatókat szerződés tiltja az ön adatainak a segítségnyújtástól eltérő célra történő felhasználásától, az általunk számukra átadott információ közzétételétől, és kötelesek védeni az ön adatait.

 

 1. Adatok küldése az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre: Küldhetünk adatokat az EGT-n kívül található leányvállalataink számára. Az ilyen adatközlés a csoporton belüli adatküldési megállapodás alapján történik. Más, az EGT területén kívüli harmadik felek részére történő adatszolgáltatás a GDPR szabályainak megfelelő folyamat keretében történik.

 

 1. Csalásmegelőzés: Kiadunk adatokat, ha ez szükséges gyanús, illegális tevékenység vagy csalás kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy az arra való reakcióhoz, vagy, ha ezzel védhetjük a saját magunk, felhasználóink vagy mások tulajdonát, biztonságát vagy jogait.

 

 1. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖSSZEGYŰLT ADATOKAT?

 

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedések segítségével védjük az ön adatait az illetéktelen vagy törvénytelen feldolgozástól, illetve a véletlen adatvesztéstől, megsemmisüléstől és sérüléstől. Azon alkalmazottjaink hozzáférését is korlátozzuk az ön adataihoz, akiknek egyébként szükségük van rájuk ahhoz, hogy termékeket és szolgáltatásokat tudjanak nyújtani önnek.

 

 1. MEDDIG TARTJUK MEG AZ ADATOKAT?

 

Addig tartjuk meg a begyűjtött adatokat, amíg azok szükségesek a fent leírt célokhoz, vagy ameddig a jog kötelez rá, vagy ameddig szükségesek jogi követelés megalapozásához, gyakorlásához vagy védekezéshez, a hatályos törvényeknek megfelelve.

 

 1. AZ ÖN JOGAI

A GDPR és más országok adatvédelmi törvényei bizonyos jogokat biztosítanak önnek. Ezek a jogok különbözőek lehetnek tartózkodási helyének függvényében, és a hatályos törvények értelmében különböző feltételekhez lehetnek kötve. Bizonyos esetekben a jogai gyakorlása ellehetetlenítheti számunkra a 4. szakaszban leírt célok teljesítését.

Ha jogait kívánja érvényesíteni, kérjük, olvassa el a 10. szakaszt.

Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a törvényben előírt határidőn belül átadhassuk önnek a kért információkat. Abban az esetben, ha nem adható ki az információ belátható időn belül, magyarázattal szolgálunk, és megadunk egy dátumot, amikor az információ átadásra kerül. Ha a hozzáférési kérelem elutasításra kerül, magyarázatot adunk arra, hogy miért történt így.

Ahol a hatályos törvények lehetővé teszik, az alábbi jogok vonatkoznak önre:

 

 1. Hozzáférés: Önnek joga van tudni, hogy adatait feldolgoztuk-e, és kérhet egy másolatot személyes adatairól;
 2. Helyesbítés: Önnek joga van kérni a pontatlan személyes adatok javítását, illetve a hiányos adatok kiegészítését;
 3. Tiltakozás: Joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen. Bármikor tiltakozhat személyes adatai közvetlen marketing célokra történő felhasználása ellen;
 4. Hordozhatóság: Megkaphatja a felénk közölt személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Ezenkívül, ha technikailag megvalósítható, joga van adatainak más adatkezelőkhöz való eljuttatását kérni, akadályok nélkül. Ez a jog csak akkor létezik, ha a feldolgozás az ön beleegyezésével vagy szerződés alapján történik, és automatizált folyamat része;
 5. Korlátozás: Kérheti adatai feldolgozásának korlátozását a GDPR 18. cikkelyének 1, a) – d) paragrafusának értelmében;
 6. Törlés: Kérheti személyes adatainak törlését, ha azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, ami miatt be lettek gyűjtve, vagy, ha visszavonta beleegyezését, és nincs egyéb jogi indok a feldolgozás folytatására, vagy, ha tiltakozott ellene, és nincs ezt felülbíráló jogi indok a feldolgozás folytatására, vagy, ha a feldolgozás törvényellenes, vagy a törlés szükséges a jogi kötelezettségnek való megfeleléshez;
 7. Panasz benyújtásának joga: Joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál és az illetékes bíróságok előtt; 
 8. Beleegyezés elutasításának vagy visszavonásának a joga: Amikor a beleegyezését kérjük, ön azt szabadon elutasíthatja, és korábban adott beleegyezését is bármikor visszavonhatja negatív következmény nélkül. A visszavonást megelőzően történt adatfeldolgozás törvényszerűségét ez nem befolyásolja;
 9. Kommunikáció megszüntetése: Bármikor kiszállhat bármilyen kommunikációból, ha a jövőben nem kívánja megkapni azokat, az üzenetben megtalálható leiratkozási folyamat követésével.
 10. Hátrányos megkülönböztetés elleni jog: A kaliforniai lakosoknak joguk van ahhoz, hogy a CCPA szerinti jogaik gyakorlásáért ne legyenek hátrányosan megkülönböztetve.

   
 1. GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A weboldalainkon és a portálon kínált termékek és szolgáltatások nem 16 év alatti gyermekek általi felhasználására vannak szánva. Nem gyűjtünk tudatosan adatokat 16 éven aluli gyermekekről. Ha tudomásunkra jut, hogy egy adatokat szolgáltató személy 16 év alatti, megpróbáljuk a lehető leghamarabb törölni az adatokat.

 

Weboldalaink és portálunk felhasználói ezúton kijelentik, hogy elmúltak 16 évesek, vagy életkorukból kifolyólag saját országukban érvényesnek tekinthető a beleegyezésük.

 

 1. KAPCSOLAT

 

Ha bármely jogát szeretné gyakorolni, vagy kérdése van az adatai feldolgozását illetően, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: win.privacy@schreder.com.

 

 1. A NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

Időről időre frissíthetjük jelen nyilatkozatot a jogi követelményekben és/vagy az adatkezelési gyakorlatunkban történő változások függvényében. Ha szükséges, tájékoztatni fogjuk önt az ilyen változásokról. Jelen nyilatkozat legfrissebb változata mindig elérhető lesz ezen az oldalon.

 

 1.  DEFINÍCIÓK

 

Leányvállalatok: A Schréder S.A. leányvállalatait jelöli, amelyek a Schréder S.A. tulajdonában vagy irányítása alatt állnak.

 

Hatályos törvények: Minden alkalmazható nemzeti adatvédelmi törvényt jelöl, beleértve a GDPR-t is, amennyiben az alkalmazható

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Ügyfélportál: Schréder Ügyfélportál (https://portal.Schreder.com).

 

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 26-én elfogadott 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

Információ: Bármilyen önnel kapcsolatos információ, beleértve a személyes adatokat is.

 

Személyes adat: Minden olyan információt jelöl, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez köthető („adat alany”); Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Feldolgozás: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Felügyeleti hatóság: az az állami felügyeleti hatóság, amely hatáskörébe tartozik a joghatósága alá tartozó nemzeti adatvédelmi törvények betartásának felügyelete és végrehajtása.

 

Harmadik fél vagy harmadik felek: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

A Schréderhez és leányvállalataihoz tartozó weboldalak: https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://za.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · htts://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com     .        https://dk.schreder.com