Zalakomár

Energiamegtakarítás és vizuális komfort: ez lehetne a mottója Zalakomár közvilágítás-korszerűsítésének

Zalakomár testületi ülésein a közvilágítás kérdése évről évre folyamatosan, mint megoldandó kérdés szerepelt. A hálózaton működő berendezések elöregedtek, a meghibásodott lámpatestek pótlása nehézkessé vált. Sok helyen a megvilágítás nem érte el a szabvány által előírt, az utak besorolása szerinti szintet.

2018. októberében a település közgyűlése végül a teljes rekonstrukció mellett döntött. Céljukként fogalmazták meg egy olyan beruházás megvalósítását, mely több tekintetben is előremozdítja településüket.

Az elavult, hagyományos fényforrású berendezések helyett 375 db korszerű LED berendezés került telepítésre. A közvilágítási rendszer korszerűsítésével nem csupán az önkormányzat energetikai kiadásai csökkentek, de az alacsonyabb karbantartási és üzemeltetési költségek is kisebb terhet jelentenek a település költségvetése számára.

A projekthez a Schréder Zrt. által gyártott berendezéseket választották. A parkos területekre és az Önkormányzat környékére parkvilágító KAZU berendezések kerültek. A településen áthaladó M7-es autóút, illetve a kritikus csomópontok megvilágítását nagyteljesítményű TECEO lámpatestek biztosítják. A település többi utcájában VOLTANA világítótestek kerültek felszerelésre.

A település központjában az 1771 -ben épült, gazdagon díszített, műemlék jellegű barokk templom kiemelő világítását NEOS LED berendezések adják.

A beruházással az Önkormányzat nemcsak biztonságosabbá tette a települést az ottlakók számára, hanem 53%-kal csökkentette a közvilágítás energiafogyasztását is.

Magyarország